Δεν εξαιρείται της φορολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου το Γιβραλτάρ

Το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε πως η αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (που ισχύει ανάμεσα σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.) δεν ισχύει στην περίπτωση του Γιβραλτάρ και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι δύο χώρες λογίζονται, σύμφωνα με τη συνθήκη, ως ένα και μόνο κράτος μέλος. Τι σημαίνει αυτό; Πως οι στοιχηματικές εταιρείες που εδρεύουν στο Γιβραλτάρ είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν το νέο φόρο του Ηνωμένου Βασιλείου, εφόσον προσφέρουν υπηρεσίες στοιχηματισμού σους κατοίκους της χώρας.

Η απάντηση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. ήρθε στην προσφυγή που έκανε η GBGA (Gibraltar Betting and Gaming Association). Οι αρμόδιες Αρχές εξέτασαν το θέμα διεξοδικά και κατέληξαν σε ένα αποτέλεσμα που κρίνεται αρνητικό για τις εταιρείες στοιχήματος που εδρεύουν μεν στο Γιβραλτάρ (ένας από τους ευρωπαϊκούς φορολογικούς παραδείσους), αλλά δέχονται παίχτες από το Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καταλήγει στο εξής συμπέρασμα: αν και το Γιβραλτάρ δεν είναι τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, το γεγονός αυτό δεν είναι αποφασιστικής σημασίας κατά την εκτίμηση του ζητήματος αν δύο εδάφη πρέπει, για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων περί των θεμελιωδών ελευθεριών, να εξομοιωθούν με ένα κράτος μέλος. Με άλλα λόγια, αναφέρουν οι δικαστές, δεν υφίστανται στοιχεία βάσει των οποίων θα μπορούσε να γίνει δεκτό ότι οι σχέσεις μεταξύ του Γιβραλτάρ και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι, υπό το πρίσμα του άρθρου 56 ΣΛΕΕ, παρόμοιες με τις σχέσεις μεταξύ δύο διαφορετικών κρατών μελών.

Κοινώς, το Γιβραλτάρ αποτελεί ξεχωριστό κράτος και όχι έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου. Από τη στιγμή, όμως, που στα μάτια της Ευρώπης, τα δύο κράτη αποτελούν ένα κοινό κράτος-μέλος, δεν είναι δυνατόν να ισχύσουν για τις μεταξύ τους υποθέσεις νόμοι που έχουν θεσπιστεί για τις σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Και, επί του προκειμένου, εφόσον ο νέος νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπει πως οι εταιρείες στοιχημάτων που εδρεύουν στο εξωτερικό είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν τον συγκεκριμένο φόρο, οι εταιρείες που εδρεύουν στο Γιβραλτάρ δε μπορούν να εξαιρεθούν, βασισμένες στην αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη-μέλη της Ένωσης.

 Διαβάστε ειδήσεις για στοιχηματικές εταιρίες ή δείτε μερικές από τις καλύτερες στοιχηματικές εταιρίες με σελίδα για online στοίχημα. Εξερευνήστε ποιές είναι οι καλύτερες εταιρίες στοιχημάτων που δέχονται κάρτα Paysafe καθώς επίσης και για τις πρόσφατες αλλαγές στην κάρτα paysafecard και τον τρόπο που μπορείτε να παίξετε στοίχημα με κάρτα paysafecard έναν από τους γρηγορότερους τρόπους πληρωμής σε στοιχηματικές ιστοσελίδες.
Οι καλύτερες νόμιμες εταιρίες στοιχήματος για στοιχημα online:

Προσφορά εγγραφής


Επίσκεψη
 

Προσφορά εγγραφής


Επίσκεψη
 

Προσφορά εγγραφής


Επίσκεψη